Wie ben ik

Na dertien jaar in de commerciële sector te hebben gewerkt, bracht de geboorte van mijn zoon in 2003 mij op het pad van Het Sociaal Domein, de AWBZ en WMO. Vanaf dat moment boeiden de commercie en haar ‘kille’ producten mij niet meer. Ik wilde zingeving, iets voor de maatschappij kunnen doen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. En wanneer je ervoor open staat, komen er dingen op je pad.

Bij Thuiszorg het Friese Land en daarna stichting De Hoven vielen mijn kennis en ervaring uit de commerciële markt goed op z’n plek, omdat veranderende wetgeving een noodzakelijke verzakelijking van de zorg met zich meebracht; sturing geven aan van aanbod gedreven naar vraaggericht werken.

Het was voor mij ook een geheel nieuwe uitdaging, want al snel kwam ik erachter dat een veranderproces in deze sector toch heel anders werkt dan wat ik gewend was. Ik moest omschakelen naar een andere cultuur; van verkoop met winstoogmerk naar zorg uit gemeenschapsgeld. En van een omgeving met hoofdzakelijk mannen naar die van vrouwen.

In dezelfde periode heb ik als mantelzorger van mijn zieke vader (vasculaire dementie) ook de andere kant kunnen ervaren. De bureaucratie, de talloze instanties, de tijd die het kost om de beste zorg te krijgen. Wat hebben we het toch ingewikkeld georganiseerd. Dat kan beter, klantvriendelijker en efficiënter. Wat telt in de kwaliteit van zorgverlening is de interactie tussen zorgverlener en cliënt; de klik, het vertrouwen tussen mensen. Dat is de basis waarop hulp kan worden verleend daar waar écht nodig is.

Zo heb ik geleerd dat slechts de harde cijfers en het gesprek onvoldoende zijn om aan een vertrouwensrelatie te werken. Duidelijkheid is troef. Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt. Elkaar kunnen aanspreken op (gewenst) gedrag maar daarbij vooral mensen in hun waarde laten. Vaardigheden als zonder oordeel luisteren, begrip en daadkracht en geduld zijn nodig om een veranderingsproces in gang te krijgen.

Vier jaar geleden verliet ik de zorg om ook ervaring op te kunnen doen in de rol van opdrachtgever. Dat is gelukt als Business Controller Sociaal Domein bij de gemeente Heerenveen. Het sloot mooi aan bij de MBA studie managementwetenschappen met specialisatie overheidsmanagement aan de Open Universiteit.

Een nieuw perspectief, waarmee ik uiteindelijk de afgelopen jaren alle kanten van het vakgebied tot in detail heb leren kennen: Sociaal Domein, de veranderende wet- regelgeving binnen de AWBZ, WMO, Zvw, Wlz en de impact daarvan op mens en organisatie. En met dat op zak ben ik in 2017 aan de slag gegaan als zelfstandig ondernemer van JE advies & organisatie B.V. met als motto “JE staat centraal!”

Wil je meer weten over mijn kennis en ervaring? Check mijn profiel op LinkedIn. Of neem contact op, dan maken we direct een afspraak.