Portfolio

Gemeente Vlieland

Datum: 2023

Lees meer…

De Friese Aanpak

Datum: 2022

Lees meer…

Gemeente Harlingen

Datum: 2022

Lees meer…

Gemeente De Fryske Marren

Project

Integrale projectleider Leges

Datum: 2023 – heden

Lees meer…

Gemeente Smallingerland

Project

Projecttrekker Financiële gevolgen Omgevingswet

Datum2022 – heden

Lees meer…

Sudwest-Fryslan

Project

Projectmanager Dashboard(s) Bedrijfsvoering & Ontwikkelen

Datum: januari 2021 t/m heden

Lees meer…

Gemeente Leeuwarden

Datum: 2021

Lees meer…

Gemeente Dronten

Datum: 2021

Lees meer…

Gemeente Noordoostpolder

Datum: 2021

Lees meer…

Sudwest-Fryslan

Project

Projectmanager Sturingsmodel Leges Omgevingswet

Datum: januari 2021 t/m heden

Lees meer…

Gemeente Sudwest Fryslân

Project

Business Control Ruimte, Omgeving & Ontwikkelen

Datum: januari 2020 t/m heden

Lees meer…

Gemeente Sudwest Fryslân

Project

Business Control Sociaal Domein

Datum: januari 2019 t/m 2020

Lees meer…

Gemeente Sudwest Fryslân

Project

Projectleider Regiesysteem Gebiedsteams

Datum: 2019

Lees meer…

Gemeente Sudwest Fryslân

Project

Implementatiemanager Dashboard 3D- Sociaal Domein (Organisatorische implementatie)

Datum: 2018

Lees meer…

Gemeente Sudwest Fryslân

Project

Procesregisseur ontwikkelen Dashboard Sociaal Domein (Technische implementatie)

Datum: 2017

Lees meer…

Gemeente Heerenveen

Project

Business Control Sociaal Domein

Datum: 2018

Lees meer…

Gemeente Heerenveen

Project

Opzetten van het Business Control Sociaal Domein

Datum: 2017

Lees meer…

Namens 9 Friese gemeenten

Project

Contractmanager Jeugdzorg.

Datum: 2017

Lees meer…..