Privacy statement

JE advies & organisatie B.V. , gevestigd aan Voergang 21, 9205 AV Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://je-adviesorganisatie.nl
Voergang 21
9205 AV Drachten
+31 6 29004994

Jeannette E. Bruinsma is de Functionaris Gegevensbescherming van JE advies & organisatie B.V. Zij is te bereiken via info@je-adviesorganisatie.nl

Persoonsgegevens
JE advies & organisatie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn dienst en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Persoonsgegevens die u zelf aan JE advies & organisatie B.V. verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Indien onverhoopt toch persoonsgegevens van hen worden verwerkt, kunnen deze gegevens op verzoek worden verwijderd..

Verwerkingsdoeleinden
JE advies & organisatie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U op verzoek te informeren over de dienstverlening
 • Uw vragen te beantwoorden of klachten te behandelen
 • Om u de mogelijkheid te bieden de website te gebruiken
 • Om uw gedrag op de website te analyseren en op die wijze de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om nieuwsbrieven en/of reclame te verzenden
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • U te kunnen bellen of mailen in het kader van de dienstverlening
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming
JE advies & organisatie B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JE advies & organisatie B.V.) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
JE advies & organisatie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens waarvan de wet verplicht dat deze langer bewaard dienen te blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
JE advies & organisatie B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien uw gegevens worden gedeeld, deelt JE advies & organisatie B.V. niet meer dan noodzakelijk. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JE advies & organisatie B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Profilering en Cookies
JE advies & organisatie B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. JE advies & organisatie B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan mijn website hebben ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot
gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden tevens cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

 • _pk_id.8.24ea (gebruikt door Matomo Analytics; geldigheid van 13 maanden)
 • _pk_id.8.24ea (gebruikt door Matomo Analytics; geldigheid van 30minuten)
 • _pk_id.8.24ea (gebruikt door Matomo Analytics; geldigheid van een halfjaar)
 • moove_gdpr_popup (gebruikt door GDPR Cookie Compliance om keuze van bezoeker te “onthouden” ; geldigheid van een jaar)

Uw rechten
Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door JE advies & organisatie B.V. heeft u diverse rechten. Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, dan kunt u via info@je-adviesorganisatie.nl. contact opnemen met JE advies & organisatie B.V. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht wordt binnen vier weken behandeld.

Voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen, zal JE advies & organisatie B.V. uw identiteit controleren. Daarmee beoogt JE advies & organisatie B.V. te voorkomen dat een ander toegang krijgt tot uw gegevens. Over de wijze van controle van uw identiteit zult u na uw verzoek worden geïnformeerd. De controle van uw identiteit kan bestaan uit een vorm van tweefactorauthenticatie.

Indien nodig zal aanvullende informatie worden gevraagd.

 • Inzage in uw gegevens
  U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welk doeleinde.
 • Correctie van uw gegevens
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat de registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook indien de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden.
 • Recht om vergeten te worden
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gegevens worden dan verwijderd uit de systemen. Geanonimiseerde gegevens kunnen echter nog wel beschikbaar blijven en worden verwerkt in analyses.
 • Recht op bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u een bezwaar met gegronde onderbouwing indient, zal JE advies & organisatie B.V. uw bezwaar in behandeling nemen en binnen vier weken reageren.
 • Recht op gegevensoverdracht
  U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Op verzoek zal JE advies & organisatie B.V. uw persoonsgegevens in een standaard bestandsformaat beschikbaar stellen voor hergebruik.

Uiteraard helpt JE advies & organisatie B.V. u graag bij een verzoek omtrent bovenstaande rechten of indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
JE advies & organisatie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via info@je-adviesorganisatie.nl.

 

JE advies & organisatie B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: de software is beveiligd door een antivirussoftware, antimalwaresoftware, een firewall en het regelmatig uitvoeren van (veiligheids)updates
 • Identity Management: er vindt een toegangscontrole plaats voordat de gebruiker toegang krijgt tot de software met daarin de opgeslagen persoonsgegevens
 • Wachtwoorden: de hardware en software waar JE advies & organisatie B.V. gebruik van maakt zijn voorzien van wachtwoorden.
 • Beveiligd draadloos netwerk: het draadloze netwerk dat JE advies & organisatie B.V. is voorzien van een wachtwoord.
 • TLS (voorheen SSL): uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. JE advies & organisatie B.V. kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigen privacyverklaring
JE advies & organisatie B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2022.

Adres

JE Advies & Organisatie
Voergang 21
9205 AV Drachten

info@je-adviesorganisatie.nl
+31 6 29004994
KvK: 67563120

Social media