Disclaimer

Bedankt voor uw bezoek aan de website van JE advies & organisatie B.V. In deze disclaimer wil JE advies & organisatie B.V. u omtrent het bezoeken en gebruiken van deze website attenderen op het volgende.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website liggen bij JE advies & organisatie B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van JE advies & organisatie B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij anders aangegeven is.

JE advies & organisatie B.V. spant zich in om de kwaliteit van de inhoud van de website zo goed mogelijk te waarborgen. Ondanks deze zorg en aandacht waarmee de website is samengesteld, is het mogelijk dat inhoud incorrect, incompleet of verouderd is of om een andere reden moet worden herzien of aangevuld. Daarom kan aan de inhoud van de website geen rechten worden ontleend en erkent JE advies & organisatie B.V. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de website.

JE advies & organisatie B.V. tracht de toegankelijkheid van de website voldoende te waarborgen. Echter behoudt JE advies & organisatie B.V. zich het recht voor de website tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen, zonder dat hiervoor enige aankondiging is vereist. Potentiële aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.
Op het gebruik van de website en bij de afname van diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Adres

JE Advies & Organisatie
Voergang 21
9205 AV Drachten

info@je-adviesorganisatie.nl
+31 6 29004994
KvK: 67563120

Social media