Hoe werk ik

Veranderen is communiceren. Verandering begint bij inzicht. Vernieuwing slaagt op basis van vertrouwen.

Dat wordt bereikt door mensen en functies in de keten bijeen te brengen in een goed samenspel. Mijn rol daarin is die van de pragmatisch intermediair; ik leg verbindingen, schep de juiste sfeer en omgeving voor vernieuwing en begeleid het veranderproces daar waar het nodig is. Dat kan vanuit diverse posities zijn. Het resultaat zijn keuzes die door de mensen worden gemaakt op basis van eigen nieuw verworven inzichten.

Het veranderproces begint bij het scheppen van een eenduidig beeld van het probleem. Samen beantwoorden we de wezenlijke vragen zoals: Welk probleem ervaren we? Is iedereen doordrongen van nut en noodzaak het samen op te moeten lossen? Hebben we hetzelfde doel voor ogen? Staat de client hierin centraal?

Uit deze dynamiek ontstaat wederzijds begrip en kan een breed gedragen vertaalslag worden gemaakt naar Visie, Doel en Beleid in acties & afspraken.

Door het maken van een met elkaar afgesproken set van PrestatieIndicatoren, wordt er tegelijk gewerkt aan de “zachte kant” waarmee we de relatie, het wederzijds vertrouwen zichtbaar en meetbaar te maken.

Dit leidt naar het gewenste resultaat van onder andere een Dashboard, waarmee interne processen verbeteren en gerichte acties kunnen worden genomen Dat leidt uiteindelijk naar structurele groei van volwassenheid in de organisatie. Met als hoogste doel een hogere en duurzame tevredenheid bij zowel clienten als medewerkers.