Wat doet JE

JE advies & organisatie B.V.

JE advies & organisatie B.V. is opgericht door Jeannette E. Bruinsma; 25 jaar gepokt en gemazeld in de commerciele-, publieke als overheidssector. Werkend, als intermediair vanuit verschillende rollen, in het afstemmen van vraag en aanbod. Hiervan is de laatste 15 jaar kennis en ervaring in het Sociaal Domein opgebouwd.

Mijn kracht ligt in mijn analytisch beschouwen, procesmatig denken en empatisch handelen. Met de focus gericht op de klant van de opdrachtgever help ik bruggen te bouwen die nodig zijn om doelstellingen te realiseren, in bedrijfsvoering, financiële zaken of welk gebied dan ook.

Missie

Vanuit overheid & bedrijven een positieve impact creëren op onze samenleving en mensen. Dat is mijn missie. Waarbij mijn aandachtsveld ligt bij maatschappelijk ondernemen in het transformatieproces Sociaal Domein – van aanbod naar resultaat gericht werken. Mijn motto is “JE staat centraal!

Begeleiden van individuen en groepen om hun (strategische) keuzes vorm te geven en samenwerking te creëren waar dat niet vanzelf gaat. Vanuit bewuste keuzes, reflectie, humor en daadkracht.

Doelen

Realiseren van efficiency in bedrijfsvoeringsprocessen. Hierdoor het vrijspelen van middelen, door kostenbeheersing en -verbetering en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. Hierbij staat de klant centraal!

Met behulp van data, informatie op een verantwoorde manier tot waarde brengen, zodat ze betekenisvol ingezet kunnen worden voor onderwerpen als, veiligheid, zorgverlening en andere maatschappelijke vraagstukken.

 

Diensten

Strategisch advies

en ondersteuning in veranderprocessen en complexe vraagstukken in het Sociaal Domein, zoals de nieuwe inkoop jeugd. Dat heeft enorme impact op de bedrijfsvoering. De rode draad is altijd om de organisatie op maat te adviseren in het sturen van aanbod gedreven naar vraaggericht werken. En van product of dienst naar cliëntgerichte waardevolle zorg.

Innovatie

door creatief denken te stimuleren de verandering te creëren, waarbij de vraag van cliënt altijd centraal staat. Een voorbeeld hiervan is de Friese convenant pilot Horizontaal Toezicht in het Sociaal Domein. Zorgaanbieders, -verzekeraar en gemeenten hebben daarin een grote innovatieslag gemaakt om de administratieve lastendruk te verminderen. Allemaal vanuit de eigen culturele basiswaarden. Werken vanuit de bedoeling; JE advies & organisatie B.V. is daarbij de aangewezen partner.

Een ander voorbeeld is Zorg zonder Regels naar Werken aan Welbevinden bij De Hoven. Hierin staat de mens centraal, waarbij het welbevinden van de ouderen bepaalt welke zorg goed is en niet de bureaucratie en regelgeving. Het antwoord op de vragen en wensen van de ouderen is “ja, tenzij…”.

Allemaal vanuit de eigen culturele basiswaarden. Werken vanuit de bedoeling: JE advies & organisatie B.V. is daarbij de aangewezen partner.

Interim Management

met als doelen inzicht geven, verbinden, veranderen en begeleiden; om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Dat kan JE advies & organisatie B.V. vanuit verschillende rollen:

Innovator
leven met verandering, creatief denken, creëren van verandering

Broker
bouwen en onderhouden van een basis, onderhandelen en commitment verkrijgen, presenteren van ideeën

Producent
productief werken, bevorderen van een productieve werkomgeving, managen van tijd en stress

Directeur
visie ontwikkelen, plannen en doelen stellen, ontwerpen en organiseren, effectief delegeren

Coördinerend
het managen van projecten, en/of over verschillende functies en afdelingen

Controlerend
monitoren van zowel individuele prestaties, collectieve prestaties als organisatorische prestaties

Facilitator
bouwen van teams en groepen, ondersteunen en begeleiden van participatieve besluitvorming

Mentor
de rol van een leidinggevende; inzicht in jezelf en anderen verkrijgen, effectief communiceren, ontwikkelen van anderen

Intermediair

JE advies & organisatie B.V. wil de kwaliteit van het werk als adviseur en/of intermediair duurzaam kunnen waarborgen. Daarom koppelen we onze opdrachtgevers aan gespecialiseerde ZZP’ers uit ons netwerk. Zij werken onder onze vlag en kunnen voor korte of langere termijn worden gedetacheerd. JE advies & organisatie B.V. maakt onderdeel uit van een kwalitatief netwerk waarin zorgvuldig geselecteerde vakmensen voor en met elkaar werken.