Sudwest-Fryslan – januari 2021 – heden

door | 25 mei 2021

Project
Projectmanager Sturingsmodel Leges Omgevingswet

Opdracht
Ten behoeve voor keten Omgeving voorbereiding implementatie nieuwe omgevingswet. Dit houdt in:

  • Maken Plan van Aanpak sturingsmodel leges.
  • Integreren financiële acties en verbind deze. Dit houdt in dat per 1-1-21
    • de gemeente de procedures en (reken)methoden voor kostenverhaal geïmplementeerd heeft, zoals beschreven in de aanvullingswet grondeigendom
    • de gemeente haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade heeft aangepast.
    • De gemeente heeft de financiële arrangementen met haar uitvoeringsdiensten herzien.
  • Zorg dragen voor tijdige bestuurlijke besluitvorming