Project
Projectmanager Dashboard(s) Bedrijfsvoering & Ontwikkelen

 

Opdracht
Implementeren van het Dashboard(s) bedrijfsvoering & Ontwikkelen. De scope van de opdracht is

Dashboard Bedrijfsvoering:

 • Technisch werking dashboard Bedrijfsvoering SWF
  Het doel is de technische implementatie van het dashboard bedrijfsvoering met hierin de real time informatie van Financiën en HRHet automatiseren van de daarbij horende managementrapportage conform geaccordeerde format, notitie 27/5 DT+
 • Borging werkwijze binnen bedrijfsvoering
  Geaccordeerde AO/IC beschrijving van de werking van het stuurinformatie via Dashboard en geautomatiseerde managementinformatie. Doel is borging van het gebruik van het dashboard en managementrapportage als stuurinformatie, zowel procesinhoudelijk als functioneel.
 • Opleiding
  Training van gebruikers op het gebied van de werking en de processen van het dashboard met als doel borgen van continuïteit van kwaliteit van de gegevens.Training van gebruikers op het gebied van opgave en resultaat gericht werken binnen de P&C cyclus

 

Dashboard Ontwikkelen:

Additioneel op bovenstaande:

 • Technisch werking dashboard ontwikkelen
  Geaccordeerde applicatie voor projectregistratie. Dit betreft keuze gebruik van software.
 • Borging werkwijze binnen ontwikkelen
  Geaccordeerde applicatie voor projectregistratie. Dit betreft gebruik van gekozen software en de wijze van registratie. Dit betreft besluitvorming over o.a. urenschrijven.
 • Opleiding
  Training van de gebruikers van aanhangende applicaties t.b.v. correcte projectregistratie.