Project

Contractmanager Jeugdzorg.

Opdracht

Coördinatie, regie en advisering contractmanagement Jeugdzorg in het kader van Dienstverleningsovereenkomst van Sudwest Fryslân met 8 gemeenten.(Achtkarspelen, Heerenveen, Littenseradiel, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Oost- & Weststellingwerf)

Coördinatie, regie  en advisering op onderwerpen:

 • Lopende aangelegenheden 2017:
  • Analyse kwartaaluitvraag tov afgesproken inkoopbudgetten van de 9 gemeenten.
  • In afstemming met de provinciale werkgroep informatiestromen ontwikkelen van uniform format gegevens set voor het uitwisselen en bundelen van informatie.
  • Kwartaalgesprekken met Aanbieders Jeugd in samenwerking en afstemming met contractmanagers SDF waarbij SDF zorgt voor de planning.
  • Coördinatie/stroomlijning berichtenverkeer tbv uniformiteit en lastenverlichting Jeugd aanbieders.
  • Afwikkelen/doorgeleiden operationele vragen Jeugdaanbieders (troubleshooten).
 • Voorbereiding 2018:
  • Advies geven aan de 9 gemeenten b.t. de operationele effecten van de  Inkoop jeugd 2018 op inrichting van het  backoffice (contracten & systemen).
  • In afstemming met SDF advies geven over Accountantscontrole 2017 Jeugdzorgaanbieders.