Gemeente Súdwest-Fryslân 2019

door | 11 juni 2019

Project

Projectleider implementatie nieuwe regiesysteem gebiedsteams

Opdracht

Dagelijkse leiding van het project, inhoudelijke aansturing medewerkers van de gemeente, aanspreekpunt voor het realiseren van de koppelingen en het migreren, voorbereiding stuurgroep. Risico beheersing. Dit op het gebied dat binnen de scope (ofwel te behalen resultaten) van de aanbesteding van Topicus Overheid BV is benoemd, zijnde:

 • Het realiseren van de koppelingen en het migreren van alle data naar het nieuwe regiesysteemDit houdt o.a in:
  • De implementatie van het regiesysteem in de 4 gebiedsteams, ter ondersteuning van het werkproces Wmo, Jeugd en Participatie.
  • De aansluiting op de backoffice van GWS/Suite4Sociaal Domein voor beschikken en toewijzen.
  • De kans genaamd VIR
  • De koppelingen :
   • Met het zaaksysteem Key2Zaken
   • Met Suite4Sociaal Domein
   • Met Key2datadistributie (GBA)
   • Met ADFS
   • Met CORV
   • Met de Gidso SFTP-server, ten behoeve van de export van managementinformatiedata, naar een eigen omgeving.
 • Valideren van het werkproces, het inrichten en het opleiden van de gebruikers van het nieuwe regiesysteem.
 • Managementinformatie. Het implementeren van de KPI’s en het implementeren van de management rapportages.
 • Regie: Deze werkgroep heeft als taken het valideren van het werkproces, het inrichten en testen en het opleiden