Project
Vervolgopdracht Opzetten Business Control Sociaal Domein

Opdracht

  • Opzetten van een Integrale Beleidsmonitor 3D Sociaal Domein.
  • Het stroomlijnen, ontwikkelen van beschikbare sturingsinformatie rondom: beleid, financiën, resultaatgerichte financiering, zorggebruik, kwaliteit, processen.
  • Begeleiden en adviseren van de budget- en kredietbeheerders bij het implementatieproces en het gebruik van het dashboard o.a in de planning & control cyclus, waarbij ze beter in hun kracht komen.
  • Adviseren en uitvoeren van een aantal taken van Business Control Sociaal Domein voor de afdeling Samenleving in samenhang met afdeling Wimo. Zorgen dat de incidentele bedrijfsvoeringsprojecten 2018 worden uitgevoerd én structureel worden ingebed in de lijn.
  • Relatiebeheer Sociaal Domein Fryslân (Regionale Samenwerking 24 Friese Gemeenten) en participatie in bedrijfsvoeringsoverleg
  • Ondersteuning Contractmanagement Lokaal, waarbij de focus ligt op basis op orde in het berichtenverkeer en verbeteringsvoorstellen op het terrein van AO/IC.
  • Deelname in stuurgroep en werkgroep Friese Pilot Horizontaal Toezicht WMO en start pilot in het Domein Jeugd.
  • In het kader van nieuwe inkoop Jeugd, advisering rondom nieuw op te zetten accountantsprotocol gericht op resultaat gerichte financiering inkoop Jeugd. Participeren in Regionale en locale werkgroepen.