Opzetten van het Business Control Sociaal Domein

Opdracht

  • Zorg dragen dat de incidentele bedrijfsvoeringsprojecten 2017 worden uitgevoerd én structureel worden ingebed in de lijn.
  • Inventariseren van de taken en verantwoordelijkheden van de Business Control Sociaal Domein op strategisch, tactisch en operationeel niveau, alsmede het leveren van een advies over de wijze waarop deze taken binnen de afdelingen Samenleving en Wimo structureel kunnen worden geborgd. Tevens wordt in dit advies meegenomen de afstemming met de afdeling Bbjfz over hun rol ten aanzien van deze taken.