Thuis werkend achter mijn PC krijg ik regelmatig vragende blikken van mijn zoon toegeworpen. Met mijn oortjes in  en kletsend naar het beeldscherm ga ik van het ene overleg naar het andere overleg. Wanneer ik niet aan het overleggen ben, lees en analyseer ik heel wat documenten en  laat ik mijn gedachten hierover gaan. Je kunt wel zeggen.. in deze tijd zit ik (te) veel achter mijn computer.

Met een 17 jarige zoon in huis, die in het examenjaar zit, moet hij een keuze maken: “Wat wordt zijn vervolg studie?” Een ding is zeker… dat wat ik doe, de hele dag achter de computer zitten en met data bezig zijn, is niet wat hij wil. Dat is wat hij ziet en zo ontstaat er een beeld van het vak wat ik nu uitoefen, namelijk die van Business Controller. Een beeld overigens die hij niet alleen deelt.

Regelmatig krijg ik de vraag, wat houdt Business Control nu eigenlijk in?

De Business Controller

Business controllers (BC)zijn financieel-economische experts  die op de toekomst gericht zijn. In deze functie moet je het management en de directie vaak overtuigen van verandering of vernieuwing. Trends op de markt of verandering van wet & regelgeving moeten vertaald worden naar verandering en verbetering van bedrijfsprocessen. Het liefst op een originele en vernieuwende manier.

De BC gebruikt (financiële) data van een organisatie voor de besluitvorming over de toekomst. Dat betekent niet dat de BC degene is die de financiën beheert of opstelt, maar dat hij of zij aan de hand van de beschikbare financiële informatie plannen maakt en begeleidt om kosten te besparen en bedrijfsprocessen te verbeteren. Hierbij maakt een BC gebruik van business intelligence (het verzamelen en analyseren van bedrijfsgegevens en bedrijfsinformatie) en Dashboarding (een visuele weergave van bedrijfsdata, vaak in de vorm van grafieken, kaarten en diagrammen).

In een organisatie, afdeling, team is er vaak een veelheid aan informatie.  Hierbij kun je denken aan Visiedocumenten, Kadernota’s, Businessplannen, Gebiedsgerichte kengetallen, diverse opgaven/programma’s/projecten, middelen die hiermee gemoeid zijn zowel financieel als mensen.  Om deze informatie inzichtelijk te maken, is een dashboard erg handig. Zo wordt de informatie voor iedereen, op een eenduidige manier en gelijktijdig zichtbaar.

Het is belangrijk om niet te veel of te weinig data te gebruiken. Met behulp van een dashboard wordt data informatie, waar je concreet iets mee kunt doen.

Zo kun je in één oogopslag zien:

  1. Visie en strategie die vertaalt zijn naar de businessplannen.
  2. Hoe dit doorvertaalt naar de diverse divisies of ketens op gebied van bv;
    1. Financiën
    2. Formatie
    3. Voortgangsindicatoren

Het dashboard heeft hiermee een signaleringsfunctie, die de Business Controller en Directie helpt om de eventuele bedrijfsrisico’s sneller te herkennen, want achter elke data zit een verhaal. Door het verhaal achter de cijfers te kennen, wordt het informatie. Met deze informatie vergroten we de kans dat een organisatie tijdig kan bijsturen om het gewenste resultaat  te behalen.

Op deze manier geef ik vanuit mijn rol als business controller invulling en een bijdrage aan het proces van continu verbeteren binnen  een organisatie, waarbij het motto van JE advies & organisatie is

“JE staat centraal!”