Regelmatig word ik benaderd met de vragen:

Hoe komen we in control en worden we jaarlijks niet verrast door ontwikkelingen  in…(hier kan van alles ingevuld worden) want onze uitgaven zijn  hoger dan begroot?

Wil je ons ook helpen met het ontwikkelen van een dashboard en/of managementinformatie, zodat we zicht krijgen in de huidige situatie en een stuurmiddel in handen hebben om meerjarig op een verantwoorde wijze sturing te geven.

Impliciet zitten hier 2 onzekerheden in.

  • We hebben geen voldoende zicht op waar we nu staan.
  • We hebben geen voldoende zicht of de acties die we nemen tot het gewenste resultaat in de toekomst leidt.

Vanuit angst om niet meer in control te zijn, wordt veelal gereageerd om in te zetten naar (nog) meer control instrumenten. Uiteraard help ik met data inzicht te geven en het ontwikkelen van een dashboard. Echter met meer inzicht alleen kom je niet naar het gewenste resultaat. Een verandering in aanpak is ook nodig. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Veelal wordt de prioriteit gelegd naar het hier en nu. Help ons eerst de basis op orde te brengen, dan hebben we het daarna over de toekomst. De valkuil is dat je hiermee brandjes blijft blussen, zonder goed naar de toekomst te kijken. Op deze manier blijf je doen wat je altijd deed en  loop je het risico om achter de feiten aan te blijven lopen. En dat is wat je nu net niet wilt, toch?!

Daarom is het van belang om in het hier en nu stil te blijven staan en je tegelijk af te vragen: Waarom doen we dingen zoals we ze doen en wie wordt hier blij van? Welk resultaat willen we behalen in  bijvoorbeeld het Sociaal Domein, Jeugdzorg, Educatie, Economische groei, Werkgelegenheid, Duurzaamheid? Veelal container begrippen, maar wat wil je nu echt bereiken en hoe draag jij daaraan bij? Wat is jouw stip op de Horizon?

Bewust zeg ik hier WE, want JE doet het namelijk nooit alleen. Of het nu medewerkers in je bedrijf zijn of andere organisaties, instellingen, ondernemers. Ergens bestaat een afhankelijkheid van elkaar en heb je elkaar nodig om het gezamenlijk doel, JE toekomstbeeld duidelijk uit te tekenen en je strategie te bepalen.

Vanuit overheid & bedrijven een positieve impact creëren op onze samenleving en mensen. Dat is mijn missie. Waarbij mijn aandachtsveld ligt bij maatschappelijk ondernemen in het transformatieproces Sociaal Domein – van aanbod naar resultaat gericht werken.

Mijn motto is “JE staat centraal!”

Hoe kan JE advies & organisatie hierbij helpen?

Dat vertel ik in een volgende visual, mede mogelijk gemaakt door Nanet Hak.