Dit is Manuela, 48 jaar en moeder van 10 kinderen, waarvan 3 inmiddels overleden. Ik heb haar leren kennen tijdens mijn bouwreis, via Habitat for Humanity, naar Guatamala. Met haar gezin woont ze in een kleine gemeenschap in de buurt van Sololá.  Het huis waar ze in wonen, is niet groter dan 15 m2 en zittend op aarde bereidt ze hier het eten voor. In de tussentijd koken de bonen, in een keteltje boven een zelfgestookt vuur, die ze later gastvrij met ons deelt. Er heerst een zichtbare serene rust en de kinderen springen en dansen om ons heen en zijn blij met de voetbal en de bellenblaas die we hebben meegenomen.

Voor haar en haar gezin zijn er geen overheidsvoorzieningen, geen WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Er is geen vangnet, waar ze een beroep op kan doen. Tenminste niet vanuit de overheid. Wat ik zie is een gemeenschap die voor elkaar zorgt en een maatschappelijke instelling zoals #HabitatForHumanity die vrijwilligers vanuit de hele wereld mobiliseert om gezinnen zoals deze te helpen met slechts… het bouwen van een cookstove en een toilet. Een bewezen meerwaarde die levensverlengend werkt.

Het staat in schril contrast met de welvaart die we in Nederland hebben. Bij de gebiedsteams komen telefoontjes binnen van burgers met de opmerking: “Ik heb gehoord dat de Huishoudelijke Hulp in de aanbieding is, kan ik nu mijn particuliere hulp ook opzeggen?”  Het ingezette overheidsbeleid van een abonnementstarief WMO heeft een aanzuigende werking op de burger. En langzaam.. zien we de uitgaven binnen de WMO hierdoor oa stijgen. Geld wat op een andere manier besteed kan worden binnen het Sociaal Domein.

Is het effect van deze welvaart die ervoor zorgt dat we een cultuur creëren van een calculerende burger, die meent recht te hebben op sociale voorzieningen bekostigd vanuit de overheid?  Dit terwijl we binnen het sociaal domein willen transformeren  naar een meer participerende maatschappij. Een zelfredzame burger, die omkijkt naar zijn medemens. Van individu naar het collectief en weer meer voor elkaar gaat zorgen, zonder een beroep te doen op de overheid.

Wat kunnen we leren van Manuala? Is er een terugtrekkende overheid nodig, geen automatisch vangnet meer voor alles, zodat we als burger meer om elkaar gaan denken?

Wordt het tijd dat we  als overheid eens niet automatisch in de zorgreflex schieten, echter andere keuzes  gaan maken en zeggen.. Mag het ook een onsje minder!!

De komende drie weken hebben we door het coronavirus een sociale onthouding voor de boeg. Mooie burgerinitiatieven als HelpElkaar worden nu zichtbaar. Laten we hopen dat het mooie dingen duurzaam uit de mens naar boven haalt.